Mit gondol … ? Csuzi Márton és Rétfalvi Tamás Simeonról

Néhány gondolat Simeonról, ki is ő tulajdonképpen, mit jelentenek a következő szavak, gondolatok, érzések Simeon tükrében.
simeon_ea_domolky_daniel_WEB_044
Csuzi Márton válaszol:
37 évig az oszlopon állni… egy fél élet! Azzal telik el, hogy nem vállal produktív részt az életben. Tulajdonképp semmit sem csinál, nincs a köznapi értelemben vett élete. És mindent csinál, és minden megtörténik vele amit lát. Több élete is van. Akarat, hit, meditáció, koncentráció, ego! A tudat felemelkedése, vagy elmerülése.

Keresni és megtalálni… a keresés állandó. És legtöbbször találunk is valamit. És legtöbbször mégis folytatódik a keresés. Mintha a keresés aktusa, túlságosan lefoglalna, és ezáltal eltakarja azt amit keresünk: az igazság ott kopogtat az ajtón és elküldjük mondván: neked is akkor kell zavarni mikor épp az igazságot keresem?

Filozófia…. megérteni, megismerni vágyás. Simeon legmélyebb vágya. Hogy megnyugodhasson a megértésében. Persze bujkál is a valóság elől. És filozofál.

simeon_ea_domolky_daniel_WEB_019
Hit és kétely…. vajon a hit vagy a kétség vezeti Simeont? A hit által létrejövő belső egyensúly, vagy a kétely szülte hiányérzet az ami inkább mozgatja? Hisz, de vajon miben? Miért hiszi, hogy az oszlopon állás megoldás? És vajon mit lat az oszlopról hogy még mindig kételkedik?
Simeon… Simeon mindenki és mindenki Simeon. Legalábbis valahol mélyen 🙂

Fizikai színház….
minden színház fizikai. De ha egyenes akarok lenni, akkor a Simeon a szó hivatalos értelmezésében nem ‘fizikai- színház’, ám színház is és fizikai is, így mégis az.


simeon_ea_domolky_daniel_WEB_036Rétfalvi Tamás válaszol:
37 évig egy oszlopon állni… Kitartás, ami egyben makacsság is. Ragaszkodni egy gondolathoz, de elég bátornak lenni hozzá, hogy meg is próbálja az ember. És azzal, hogy megpróbálja, vállalja a következményeit. Természetesen fontos a cél, ami hajtja az embert, egy kérdés, ami mozgatja előre (még ha ez mozdulatlansággal is jár együtt), de az élmények, a benyomások, az út közben tapasztaltak a legfontosabbak. Mint ahogy oszlopos Simeon tette. Bár mindezzel kivonta magát az élet sodrából, és felülről gondolkozott az életről. Vajon ő mit gondolhatott…

Keresni és megtalálni... Kérdésre keres választ mindenki. Persze kérdések tömkelege zaklat minden embert nap mint nap. Az apró, napi kérdésektől kezdve, a nagyobb időszakokat átfogó kérdéseken keresztül az életen át tartó örök kérdésekig. Mit csinál az ember nap mint nap, szinte rutinszerűen? Milyen a párkapcsolatom? Milyen az életem? Hogy élem az életem? Mindezekhez hogy viszonyulok én magam? Ezekből a kérdésekből mi vagyok én, és mi egy másik ember? Ezekre is keres az ember választ, és néha talál is. De egy válasszal nem jut mindig előrébb. Mert van, aminek nincs vége.


simeon_ea_domolky_daniel_WEB_045Filozófia…  Gondolkodás az életről. Az életről, ami valójában bonyolult. Bonyolultabb, mint amilyennek hisszük. Fel lehet fedezni benne mechanizmusokat, rendszereket, de aztán mindig van valami, ami módosítja az addig elgondoltakat. Érdemes néha megállni, körülnézni, és elgondolkodni az életről. Nem árt. Nem mindig árt.

Hit és kétely… Sok embernek úgy tűnhet, hogy hinni könnyű. Szerintem valójában nehéz. Mert kétely nélkül nincs hit. A hitet viszont mindig marcangolja a kétely. Még ha az embernek nincs is a saját hitében kételye, de biztos hogy szembe kell néznie mások kételyeivel. És ezen nem mindig lehet változtatni. Ezért mindig jelen van a tévedés, azaz a tévhit lehetősége.

Simeon… Simeon, Kis János, én, te, ő, mi, ti, ők. Egy ember. Gondolatokkal, vágyakkal, kétségbeeséssel, hittel, makacssággal tele. Mindennel tele. Mint mindenki.
Az előadásban gondolatokat, benyomásokat kaphatunk valakitől, valakiről. És egyben mindenkiről. Mert mindenkit foglalkoztat az élet. Mindenki egy Simeon valahol. Csak mindenki más oszlopon áll…